پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » بارگذاری

 

 

دانلود جزوه جلسه یازدهم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۰۲-۱۰-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه یازدهم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه یازدهم

ادامه بار باد wind load
و مثال حل شده از بار باد – جلسه آخر
نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود جزوه جلسه دهم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۱۸-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه دهم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه دهم

بار باد wind load

ویژه سکشن ۱۳-۱۵

نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود جزوه جلسه نهم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۱۱-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه نهم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه نهم

ادامه بار برف ناشی از برف انباشتگی (حل مثال)
ویژه سکشن ۱۳-۱۵

دانلود صورت سوال تمرین بارگذاری (بار برف)

نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود جزوه جلسه هشتم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۰۴-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه هشتم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه هشتم

بار برف ناشی از برف انباشتگی – اثر لغزش

نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود جزوه جلسه هفتم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۲۷-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه هفتم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه هفتم

بار برف بر اساس آیین نامه ANSI آمریکا

دانلود جدول های ضرایب مورد نیاز

نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود جزوه جلسه ششم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۲۰-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه ششم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه ششم

بارهای زنده دینامیکی ( ضربه ای ) جرثقیل ها ( جراثقال )

نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود جزوه جلسه پنجم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۱۳-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه پنجم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه پنجم
بارهای زنده دینامیکی ( ضربه ای ) بار زنده آسانسور و ماشین آلات

دانلود صورت سوال تمرین بارگذاری از کتاب بارگذاری مستوفی نژاد ( سوال ۷ فصل ۲ )

نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود جزوه جلسه چهارم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۰۶-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه چهارم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه چهارم
کنترل بحرانی ترین شرایط بارگذاری ، کاهش سربار زنده
نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود جزوه جلسه سوم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۲۹-۰۷-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه سوم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه سوم
محاسبه بارهای زنده
نویسنده : روح الله افشارپور

صورت سوال پروژه شماره ۲ بارگذاری (سوال۱و۲)

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۲۳-۰۷-۱۳۹۰

پروژه شماره ۲ درس بارگذاری استاد بغلانی نژاد :

تمارین ۱ و ۲ فصل دوم ( بارهای مرده و زنده ) کتاب بارگذاری مستوفی

صورت سوال دو تمرین مذکور در زیر برای شما قرار داده شده است

دانلود صورت دو سوال در نسخه PDF

جهت مشاهده بصورت تصویر   ادامه این نوشته را بخوانید »

دانلود جزوه جلسه دوم بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۲۲-۰۷-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه دوم درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه دوم

نویسنده : روح الله افشارپور

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث ششم – بارهای وارد بر ساختمان

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۱۵-۰۷-۱۳۹۰

دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان – مبحث ششم – بارهای وارد بر ساختمان

خرید کتاب از فروشگاه اینترنتی آدینه بوک

شامل موضوعات :  بارهای مرده و زنده و برف

بارهای ناشی از فشار خاک و آب و باد و زلزله

دانلود جزوه جلسه اول بارگذاری

دسته : (بارگذاری) توسط روح الله افشارپور در ۱۵-۰۷-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه اول درس بارگذاری – استاد بغلانی نژاد

دانلود جزوه جلسه اول

نویسنده : روح الله افشارپور