پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » تحلیل سازه 1

 

 

جزوه جلسه نهم تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط میثم گودرزی در ۱۳-۱۰-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه نهم تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF   شامــل ۷   صــفـحـــه  و حــجــــــم  ۹۹۵kb

شامل : محاسبه تغییر شکـل سازه های نامعین با یک درجه نامعینی

نویسنده : میثم گودرزی

جزوه جلسه هشتم تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط میثم گودرزی در ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه هشتم تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF شامــل ۷ صــفـحـــه و حــجــــــم ۱٫۱Mb

شامل : محاسبه تغییر شکل ها به روش کار مجازی

نویسنده : میثم گودرزی

تمرینات حل شده کارمجازی تحلیل سازه۱ طاحونی

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط روح الله افشارپور در ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

دانلود سه تمرین حل شده از روش کار مجازی – تحلیل سازه ۱

 

——————————————————————————————————————————————————————————

خرید کتاب بسیار شیوا و کاربردی تشریح مسائل تحلیل سازه ۱1457

نویسنده : مهندس احمد رحمتی ، مهندس میثم مشکوة

خرید این کتاب به کلیه فراگیران رشته مهندسی عمران توصیه می شود ، توضیح شیوا و فراوان ، تشریح مسائل بصورت ساده و جامع بودن پاسخ ها از جمله خصوصیات کتاب فوق است.

ناشر : وارش

جزوه حل تمرینات تحلیل سازه ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط روح الله افشارپور در ۰۴-۱۰-۱۳۹۰

دانـلود جزوه حــل تمرینات تـحلیل سازه ۱

شامل ۱۷۷ صـفحه از تمرینات و مثال های حـل شده
پایداری و ناپایداری ســازه های ، رسـم دیاگرام هـای
برش و خمش تیر و قاب ها و محاسبه تغییر شکل ها

منبع : سایت افشین سالاری

دانلود برنامه رسم دیاگرام های برش ، خمش و خیز

دسته : (استاتیک, تحلیل سازه 1, سازه های فولادی1) توسط روح الله افشارپور در ۲۷-۰۹-۱۳۹۰

دانلود برنامه رسم دیاگرام های برش ، خمش و خیز

 

بوسیله این برنامه به راحتی و در کوتاه ترین زمان دیاگرام های برش و خمش و خیز را ترسیم کنید . این برنامه بسیار جالب توسط مهندس رضا گله گیریان برای ما ارسال شده است ، ضمن تشکر از دوست خوبمان پیشنهاد میکنم ضمن دانلود این برنامه ، حتما روش های تحلیل تیر را خودتان نیز فرا بگیرید .

جزوه جلسه هفتم تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط میثم گودرزی در ۲۵-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه هفتم تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF شامــل ۷ صــفـحـــه و حــجــــــم ۱٫۱Mb

شامل : محاسبه تغییر شکل ها به روش کاستلیانو
مثال ها خرپا ، تیر و قاب

نویسنده : میثم گودرزی

فایل اکسل رسم دیاگرام برش و خمش تیر ۲

دسته : (استاتیک, تحلیل سازه 1) توسط روح الله افشارپور در ۲۲-۰۹-۱۳۹۰

این فایل جهت ترسیم دیاگرام های برش و خمش تیرهای به
شکل مقابل است ، شما با دادن مقادیر شــدت بار گسترده
و طول دهانه ها می توانید مقادیر وشکل  نمودار های نیروی
برشی و لنگر خمشی را با زدن یک دکمه بدست آوردید .


دانلود فایل اکسل ترسیم دیاگرام های برش و خمش

 

جزوه جلسه ششم تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط میثم گودرزی در ۱۱-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه ششم تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF شامــل ۸ صــفـحـــه و حــجــــــم ۱۰۱۳kb

شامل : انرژی کرنشی داخلی ذخیره شده در سازه های
تحت تنش عمودی (نرمال) – روش کار حقیقی، مثال و …

نویسنده : میثم گودرزی

تشریح مسائل تحلیل سازه ۱ طاحونی

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط روح الله افشارپور در ۰۵-۰۹-۱۳۹۰

دانلود دو مثال حل شده از تیر مزدوج

——————————————————————————————————————————————————————————

خرید کتاب بسیار شیوا و کاربردی تشریح مسائل تحلیل سازه ۱1457

نویسنده : مهندس احمد رحمتی ، مهندس میثم مشکوة

خرید این کتاب به کلیه فراگیران رشته مهندسی عمران توصیه می شود ، توضیح شیوا و فراوان ، تشریح مسائل بصورت ساده و جامع بودن پاسخ ها از جمله خصوصیات کتاب فوق است.

ناشر : وارش

جزوه جلسه پنجم تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط روح الله افشارپور در ۰۴-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه پنجم تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF شامــل ۶ صــفـحـــه و حــجــــــم ۷۲۲kb

شامل : محاسبه تغییر شکـل سازه ها به روش
تیر مزدوج به همراه مثال های حل شده

نویسنده : میثم گودرزی

تشریح مسائل تحلیل سازه ۱ ، قضیه لنگرسطح

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط روح الله افشارپور در ۲۸-۰۸-۱۳۹۰

دانلود دو مثال از قضایای لنگر سطح تحلیل۱

نسخه PDF  با کیفیت بسیار عالی و حجم ۷۵۰kb

محاسبه ی تغییر شکل ها به روش قضایای لنگر
سطح تغییر مکان تیر طره ای و تیر دو سر مفصل
——————————————————————————————————————————————————————————

خرید کتاب بسیار شیوا و کاربردی تشریح مسائل تحلیل سازه ۱1457

نویسنده : مهندس احمد رحمتی ، مهندس میثم مشکوة

خرید این کتاب به کلیه فراگیران رشته مهندسی عمران توصیه می شود ، توضیح شیوا و فراوان ، تشریح مسائل بصورت ساده و جامع بودن پاسخ ها از جمله خصوصیات کتاب فوق است.

ناشر : وارش

جزوه جلسه چهارم تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط میثم گودرزی در ۲۷-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه چهارم تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF شامــل ۴ صــفـحـــه و حــجــــــم ۶۵۰kb

شامل : محاسبه تغییر شکـل سازه ها به روش قضایای
لنگر سطح ، قضیه اول و دوم لنگرگیری

نویسنده : میثم گودرزی

جزوه جلسه سوم تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط میثم گودرزی در ۱۷-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه سوم تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF   شامــل ۷   صــفـحـــه  و حــجــــــم  ۹۷۰kb

شامل : محاسبه تغییر شکـل سازه ها ، روش انتگرال گیری مکرر
مقدار و معاله شیب و تغییر مکان به روش انتگرال گیری پی در پی

نویسنده : میثم گودرزی

جزوه جلسه دوم تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط میثم گودرزی در ۰۳-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه دوم تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF   شامــل ۶   صــفـحـــه  و حــجــــــم  ۷۳۰kb

شامل : محاسبه درجه نامعینی ، روابط شرط ، درجه نامعنی

خرپا ها ، ترسیم نمودارهای نیروهای داخلی

نویسنده : میثم گودرزی

جزوه جلسه اول تحلیل سازه ها ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط میثم گودرزی در ۰۳-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه اول تحلیل سازه ها ۱ ،استاد بری

نســـــخه PDF   شامــل ۵   صــفـحـــه  و حــجــــــم  ۵۵۰kb

شامل : پایداری و ناپایداری سازه ها  ،  قوائد اتصــال  اجــزا

مختلف سازه  به یکدیگر ،  مفصل موهومی ،  اتصـال صلـب

سازه های  پایدار  معین و نامعین  و درجه  نامعینـی سـازه

نویسنده : میثم گودرزی

حل المسائل تحلیل سازه ها ۱ – قاب ۲

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط روح الله افشارپور در ۰۳-۰۸-۱۳۹۰

دانـــلود قاب نمونه شماره دو کتاب تحلیل سازه ۱

نسخه PDF ، دو صفحه ، حجم ۸۰۰kb و کیفیــــت عالی

بخشـی از تشریح مسائل تحلیل سازه ها ۱ ، طاحونی

در این بخش یک نمونه از قاب های کتاب تحلیل ســـازه

شاپـور طاحونـی را بصورت حل شده : شامل محاســبه

عکس العمل های تکیه گاهی و رسم نمودارهای خمش

و برش قاب های معین را آورده ایم .

——————————————————————————————————————————————————————————

خرید کتاب بسیار شیوا و کاربردی تشریح مسائل تحلیل سازه ۱1457

نویسنده : مهندس احمد رحمتی ، مهندس میثم مشکوة

خرید این کتاب به کلیه فراگیران رشته مهندسی عمران توصیه می شود ، توضیح شیوا و فراوان ، تشریح مسائل بصورت ساده و جامع بودن پاسخ ها از جمله خصوصیات کتاب فوق است.

ناشر : وارش

حل المسائل تحلیل سازه ها ۱ – قاب ۱

دسته : (تحلیل سازه 1) توسط روح الله افشارپور در ۰۱-۰۸-۱۳۹۰

دانــلود قاب نمونه شماره یک کتاب تحلیل سازه ۱

نسخه PDF ، سه صفحه ، حجم ۱٫۲mb و کیفیت عالی

بخشـی از تشریح مسائل تحلیل سازه ها ۱ ، طاحونی

در این بخش یک نمونه از قاب های کتاب تحلیل ســـازه

شاپـور طاحونـی را بصورت حل شده : شامل محاســبه

عکس العمل های تکیه گاهی و رسم نمودارهای خمش

و برش قاب های معین را آورده ایم .
——————————————————————————————————————————————————————————

خرید کتاب بسیار شیوا و کاربردی تشریح مسائل تحلیل سازه ۱1457

نویسنده : مهندس احمد رحمتی ، مهندس میثم مشکوة

خرید این کتاب به کلیه فراگیران رشته مهندسی عمران توصیه می شود ، توضیح شیوا و فراوان ، تشریح مسائل بصورت ساده و جامع بودن پاسخ ها از جمله خصوصیات کتاب فوق است.

ناشر : وارش