پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » چارت دروس، آموزش

 

 

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۱-۹۲

دسته : (اخبار, چارت دروس، آموزش) توسط روح الله افشارپور در ۰۶-۱۱-۱۳۹۱

کارشناسی پیوسته مهندس عمران ————-> دوشنبه ۹۱/۱۱/۱۶  – ساعت ۱۴ الی ۱۹

مهندس تکنولوژی عمران —————————-> دوشنبه ۹۱/۱۱/۱۶  – ساعت ۱۴ الی ۱۹

کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان -> دوشنبه ۹۱/۱۱/۱۶  – ساعـت ۸ الـی ۱۳

چارت های جدید مهندسی عمران پیوسته

دسته : (چارت دروس، آموزش) توسط روح الله افشارپور در ۱۱-۰۶-۱۳۹۱

چارت مهندسی عمران ورودی ۹۰ – صفحه اول

 

چارت مهندسی عمران ورودی ۹۰ – صفحه دوم

 

————————————————————————-

چارت مهندسی عمران ورودی ۸۹ و ماقبل – صفحه اول

 

چارت مهندسی عمران ورودی ۸۹ و ماقبل – صفحه دوم

 

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۱-۹۲

دسته : (اخبار, چارت دروس، آموزش) توسط روح الله افشارپور در ۰۹-۰۵-۱۳۹۱

مهندسی عمران ( کارشناسی پیوسته و مهندسی تکنولوژی عمران )

——

یکشنبه  ۱۳۹۱/۶/۱۲  ساعت ۱۴ الی  ۱۹

رفع پیشنیاز درس بارگذاری

دسته : (اخبار, چارت دروس، آموزش) توسط روح الله افشارپور در ۰۶-۰۷-۱۳۹۰

طی درخواست اینجانب و دستور مهندس محبی سرفصل دروس مهندسی عمران بررسی شد و پیشنیاز درس بارگذاری به همنیاز تبدیل گشت . هم اکنون همنیاز درس بارگذاری تحلیل سازه ۲ است و دانشجویانی که درس تحلیل ۲ را اخذ نموده اند می توانند بارگذاری را نیز انتخاب نمایند . در ترم جاری این درس ساعت ۱۳ الی ۱۵ جمعه ها توسط استاد بغلانی نژاد ارائه شده است .

دروس بدون پیشنیاز در سایت

دسته : (اخبار, چارت دروس، آموزش) توسط روح الله افشارپور در ۱۷-۰۶-۱۳۹۰

دانشجویان محترم توجه کنید که پیشنیازهای برخی از دروس در سایت دانشگاه به درستی ثبت نشده است ، لذا فقط براساس چارت انتخاب واحد کنید

برای مثال درس اصول مهندسی ترافیک علاوه بر آمار و احتمالات مهندسی ، درس راهسازی نیز از پیشنیاز های آن است که در سایت نوشته نشده

چارت دورس مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

دسته : (چارت دروس، آموزش) توسط روح الله افشارپور در ۱۴-۰۶-۱۳۹۰

چارت دروس مهندسی عمران در دو صفحه زیر قابل دسترسی است

صفحه اول چارت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

صفحه اول چارت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

 

صفحه دوم چارت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

صفحه دوم چارت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

لازم به ذکر است که دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضی دو همنیاز هستند

همچنین بارگذاری و تحلیل ۲ و نیز متره و اصول و مبانی معماری شهرسازی

در رابطه با درس دو واحدی آشنایی با مبانی دفاع مقدس ، این درس جز دروس اختیاری بوده و می توان بجای یکی از دروس اختیاری دیگر مثل طراحی معماری و … اخذ کرد .