پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » سازه های بتنی1

 

 

جزوه جلسه آخر سازه های بتنی ۱ استاد محبی

دسته : (سازه های بتنی1) توسط روح الله افشارپور در ۱۰-۰۳-۱۳۹۱

دانلود جزوه جلسه آخر سازه های بتن آرمه ۱ استاد محبی

موضوع : برش ، گام به گام حل مسئله ، مثال حل شده

نویسنده : مهندس احمد رضا سالاروند

با تشکر از مهندس حامد فلاحی

در امتحان ۳ برگ آ۴ بصورت گام به گام مجاز به استفاده هستید

دانلود جزوه سازه های بتن آرمه ۱ استاد محبی (۱)

دسته : (سازه های بتنی1) توسط روح الله افشارپور در ۰۱-۰۳-۱۳۹۱

دانلود جزوه از لینک مستقیم

 

———————— شامل —————————-

جلسه اول – یکشنبه ۳۰/۱۱/۹۰

جلسه دوم و سوم- کتاب مستوفی

جلسه جهارم – یکشنبه ۲۰/۱/۹۱

جلسه پنجم – یکشنبه ۲۸/۱/۹۱

جلسه ششم – یکشبنه ۳/۲/۹۱

جلسه هفتم – یکشنبه ۱۰/۲/۹۱

جلسه هشتم – یکشنبه ۱۷/۲/۹۱

جلسه نهم – یکشنبه ۲۴/۲/۹۱

جلسه دهم – یکشنبه ۳۱/۲/۹۱

دانلود از لینک کمکی   از سرور پرشین گیگ

 

نویسنده : جناب آقای احمدرضا سالاروند

دانلود پاسخ تمرین سازه های بتن آرمه ۱

دسته : (سازه های بتنی1) توسط روح الله افشارپور در ۰۸-۱۰-۱۳۹۰

دانلود پاسخ تمرین سازه های بتن آرمه ۱ – استاد بری

پاسخ از استاد بهرام بری – تهیه و تایپ از مهدی امامدادی

صورت سوالات بتن ۱ – استاد بری

دسته : (سازه های بتنی1) توسط روح الله افشارپور در ۲۹-۰۹-۱۳۹۰

دانلود صورت سوالات سازه های بتنی ۱ – استاد بری

فصل ۵ : ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵-۱۶-۲۰-۲۵
فصل ۶ : ۵-۶-۸-۹-۱۰
فصل ۷ : ۱۶-۱۸-۲۴
فصل ۸ : ۱۵-۱۶-۱۸ (به غیر از قسمت آخر )
فایل در نسخه پی دی اف و در ۶ صفحه به حجم ۱٫۵ مگابایت
با تشکر از مهندس محمدزاده و مهندس پاگرد

جزوه جلسه هفتم سازه های بتن آرمه ۱

دسته : (سازه های بتنی1) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۲۹-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه هفتم سازه های بتنی۱ – استاد بری

شامل: تیرهای تحت پیچش ، پیچش تعادلی و
پیچش همسازی ، لنگر پیچشی ترک خوردگی
، اثر پیچش بر تیر بتن آرمه بر اساس آیین نامه
بتن ایران ، آرماتورهای عرضی پیچشی و مثال
نویسنده : امید ابوالقاسم پاگرد

جزوه جلسه ششم سازه های بتن آرمه ۱

دسته : (سازه های بتنی1) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۱-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه ششم سازه های بتنی۱ – استاد بری

شامل: تیر های بتن آرمه تحت برش ، ترک های برشی
جان ، ترک های خمشی-برشی ، ترک های خمشی ،
مقاومـت برشـی تامین شده توسط فولاد های برشـی
نویسنده : امید ابوالقاسم پاگرد

جزوه جلسه پنجم سازه های بتن آرمه ۱

دسته : (سازه های بتنی1) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۰۳-۰۹-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه پنجم سازه های بتنی۱ – استاد بری

شامل: تیرهای تحت خمش با مقطع T شکل ، مجزا و پیوسته
آنالیز تیرهای تی شکل بتنی،طراحی تیر های تی شکل در برابر
خمش ، کنترل جاری شدن آرماتورها و …

نویسنده : امید ابوالقاسم پاگرد

جزوه جلسه چهارم سازه های بتن آرمه ۱

دسته : (سازه های بتنی1) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۲۵-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه چهارم سازه های بتنی۱ – استاد بری

شامل: مقطع مستطیلی با فولاد کششی و فشاری
ضـوابط جاری شـدن آرماتورهای کششـی و فولادی
به همراه مثال های حل شده سازه های بتن آرمه

نویسنده : امید ابوالقاسم پاگرد

جزوه جلسه سوم سازه های بتن آرمه۱+تمرین

دسته : (سازه های بتنی1) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۲۵-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه سوم سازه های بتنی۱ – استاد بری

شامل: ضوابط آیین نامه ای و نکات مهم طراحی سازه های بتنی
طراحی مقطع مستطیلی تحت لنگر خمشی با آرماتور کشـشی
به همراه مثال های حل شده طراحی سازه های بتنی + تمرینات

دانلود تمرینات ارائه شده از استاد بری

نویسنده : امید ابوالقاسم پاگرد

جزوه جلسه دوم سازه های بتن آرمه ۱

دسته : (سازه های بتنی1) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۲۵-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه دوم سازه های بتنی۱ – استاد بری

شامل: بررسی تیرهای بتن آرمه تحت لنگر خمشی ، اصل برنولی
پیوستگـی کامل بین بتن و فولاد ، توزیع تنـش در یک مقطـع فولاد
و بتن آرمه بر اساس منحنی های تنش و کرنش آن ها

نویسنده : امید ابوالقاسم پاگرد

جزوه جلسه اول سازه های بتن آرمه ۱

دسته : (سازه های بتنی1) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۲۵-۰۸-۱۳۹۰

دانلود جزوه جلسه اول سازه های بتنی۱ – استاد بری

شامل:خصوصیات بتن ، مقاومت فشاری بتن ، مقاومت کششی
بتن ، نمودار تنـش کرنش بتن ، روش تنشهای مجـاز و حـد نهایی

نویسنده : امید ابوالقاسم پاگرد