پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » 1389 » دسامبر

 

 

جزوه آمار و احتمالات مهندسی (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

دسته : (امار و احتمالات) توسط روح الله افشارپور در ۰۹-۱۲-۱۳۸۹

دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

استاد سودابه زارع

جزوه دینامیک (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

دسته : (دینامیک) توسط روح الله افشارپور در ۰۶-۱۲-۱۳۸۹

دانلود جروه دینامیک (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

استاد غلامرضا کاوه اختر

جزوه معادلات دیفرانسیل (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

دسته : (معادلات دیفرانسیل) توسط روح الله افشارپور در ۰۵-۱۲-۱۳۸۹

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

استاد فرشید منشور
شامل کلیه جلسات

جزوه مقاومت مصالح (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

دسته : (مقاومت مصالح) توسط روح الله افشارپور در ۰۵-۱۲-۱۳۸۹

دانلود جزوه مقاومت مصالح (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

استاد امیر زایری بغلانی نژاد

شامل کلیه جلسات

جزوه محاسبات عددی (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

دسته : (محاسبات عددی) توسط روح الله افشارپور در ۰۱-۱۲-۱۳۸۹

دانلود جزوه محاسبات عددی (نیمسال دوم ۸۹-۹۰)

استاد مولود پورداودیان

شامل کلیه جلسات