پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » 1390 » دسامبر

 

 

نمرات آزمون مستمر سازه های فولادی ۲ برگزار شده در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۰ گروه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۱۵

دسته : (اخبار, سازه های فولادی2) توسط روح الله افشارپور در ۲۱-۱۲-۱۳۹۰

نمرات آزمون مستمر سازه های فولادی ۲ برگزار شده در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۰

گروه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۱۵

مدرس : استاد سید عبدالنبی رضوی

نمرات از ۱۰۰ نمره می باشد و نمرات غایبین صفر در نظر گرفته می شود .

جهت مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه این نوشته را بخوانید »

نمرات آزمون مستمر سازه های فولادی ۱ برگزار شده در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۷

دسته : (اخبار, سازه های فولادی1) توسط روح الله افشارپور در ۲۱-۱۲-۱۳۹۰

نمرات آزمون مستمر سازه های فولادی ۱ برگزار شده در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۷

مدرس : استاد سید عبدالنبی رضوی

سکشن سه شنبه ۲۱-۱۸ سازه های فولادی ۱

و سکشن چهار شنبه ۱۱-۸ سازه های فولادی ۱

و سکشن چهارشنبه ۱۴-۱۱ سازه های فولادی ۱

نمرات از ۱۰۰ نمره می باشد و نمرات غایبین صفر در نظر گرفته می شود .

جهت مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه کنید …

ادامه این نوشته را بخوانید »

نمرات آزمون مستمر سازه های فولادی ۲ برگزار شده در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۶

دسته : (اخبار, سازه های فولادی2) توسط روح الله افشارپور در ۲۱-۱۲-۱۳۹۰

نمرات آزمون مستمر سازه های فولادی ۲ برگزار شده در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۶

مدرس : استاد سید عبدالنبی رضوی

سکشن ۱۴-۱۶ سازه های فولادی ۲

و سکشن ۱۶-۱۸ سازه های فولادی ۲

نمرات از ۱۰۰ نمره می باشد و نمرات غایبین صفر در نظر گرفته می شود .

جهت مشاهده نمرات به ادامه مطلب مراجعه کنید …

ادامه این نوشته را بخوانید »

اصلاحیه صفحات ۹۱ تا ۹۶ جزوه سازه های فولادی ۱ استاد رضوی

دسته : (سازه های فولادی1) توسط روح الله افشارپور در ۱۸-۱۲-۱۳۹۰

دانلود اصلاحیه صفحات ۹۱ تا ۹۶ جزوه سازه های فولادی ۱ استاد رضوی

تمرینات سازه های فولادی ۱ – فصل ۳ – ستون ها

دسته : (اخبار, سازه های فولادی1) توسط روح الله افشارپور در ۱۸-۱۲-۱۳۹۰

تمرینات فصل سوم سازه های فولادی ۱ – مبحث ستون – رشته مهندسی عمران – استاد سید عبدالنبی رضوی

دانلود تمرینات فصل سوم سازه های فولادی ۱ بصورت PDF

 

تمرینات سازه های فولادی۲ – فصل ۳ – مبحث اتصالات

دسته : (اخبار, سازه های فولادی2) توسط روح الله افشارپور در ۱۸-۱۲-۱۳۹۰

دانلود تمرینات سازه های فولادی ۲ مبحث اتصالات (PDF)

مدرس : استاد سید عبدالنبی رضوی

جزوه تحلیل سازه ۲ استاد بغلانی نژاد

دسته : (تحلیل سازه 2) توسط امید ابوالقاسم پاگرد در ۱۶-۱۲-۱۳۹۰

جزوه  تحلیل سازه ۲ -  استاد امیر زایری بغـلانی نژاد

جزوه ی کامل استاد بغلانی نژاد شامل ۷ جلسه

نوشتار : امیـد پاگرد

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هتفم

جزوه جلسه دوم مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

دسته : (مهندسی فاضلاب) توسط روح الله افشارپور در ۱۵-۱۲-۱۳۹۰

جزوه جلسه دوم مهندسی آب و فاضلاب و پروژه – استاد برایــی

دانلود جزوه جلسه دوم مهندسی آب و فاضلاب و پــروژه

شامل :فصل دوم : ضوابط طراحی ، پیش بینی جمعیت ، مسئله

محاسبه ی فاضلاب،تفاوت های شبکه های آب و فاضلاب،روشهای

محاسبه ی جمعیت: حسابی -تصاعدی-آهنگ کاهشی-ترسیمی

- مقایسه ای ،فصل سوم : روش های جمع آوری فاضلاب

جزوه جلسه اول مهندسی آب و فاضلاب و پروژه

دسته : (مهندسی فاضلاب) توسط روح الله افشارپور در ۱۲-۱۲-۱۳۹۰

جزوه جلسه اول مهندسی آب و فاضلاب و پروژه – استاد برایــی

دانلود جزوه جلسه اول مهندسی آب و فاضلاب و پــروژه

شامل : تعیین مقدار آب مصرفی و عوامل موثر بر مصرف و انواع

مصرف آب ، مصارف خانگی ، صنعتی و موسسه های دامـداری

مصــارف همــگانی ، نوســان های مصـــرف و میزان تلفــات آب

ابتدای فصل دوم : ضوابط طراحی ، پیش بینی جمعیت

برنامه زمانبندی پروژه ی سازه های فولادی جهاد دانشگاهی اهواز – نیمسال بهمن ماه ۹۰-۹۱

دسته : (پروژه فولاد) توسط روح الله افشارپور در ۱۱-۱۲-۱۳۹۰

دانلود برنامه زمانبندی پروژه سازه های فولادی جهاد دانشگاهی اهواز

نیمسال بهمن ماه ۹۰-۹۱

 مدرس : مهندس سید عبدالنبی رضوی

برنامه زمانبندی پروژه ی سازه های فولادی دانشگاه آزاد آبــادان – نیمسال بهمن ماه ۹۰-۹۱

دسته : (پروژه فولاد) توسط روح الله افشارپور در ۱۱-۱۲-۱۳۹۰

دانلود برنامه زمانبندی پروژه سازه های فولادی دانشگاه آزاد آبـادان

نیمسال بهمن ماه ۹۰-۹۱

 مدرس : مهندس سید عبدالنبی رضوی

تمرینات سازه های فولادی ۲ – فصل جوش

دسته : (سازه های فولادی2) توسط روح الله افشارپور در ۰۹-۱۲-۱۳۹۰

تمرینات سازه های فولادی ۲ – فصل جوش
مدرس : مهندس سید عبدالنبی رضوی

دانلود تمرینات فصل جوش بصورت عکس (۳سوال)

تمرینات سازه های فولادی ۱ – اعضای کششی

دسته : (سازه های فولادی1) توسط روح الله افشارپور در ۰۹-۱۲-۱۳۹۰

دانلود تمرینات سازه های فولادی ۱ – فصل دوم – اعضای کششی

مدرس : مهندس سید عبدالنبی رضوی

سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ارشد عمران ۱۳۹۱

دسته : (آزمون کارشناسی ارشد) توسط روح الله افشارپور در ۰۳-۱۲-۱۳۹۰

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی  کنکور ارشد عمران ۱۳۹۱ دولتی