Hacked By Mister Spy » 1391 » نوامبر

 

 

عدم برگزاری کلاس های آبهای زیرزمینی

دسته : (آبهای زیرزمینی, اخبار) توسط روح الله افشارپور در ۳۰-۱۱-۱۳۹۱

کلاس های آب های زیرزمینی استاد غزالی فر

شنبه ۹۱/۱۲/۵ برگزار نمی شوند

حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۱-۹۲

دسته : (اخبار) توسط روح الله افشارپور در ۲۳-۱۱-۱۳۹۱

حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۱-۹۲
سه شنبه  ۹۱/۱۲/۰۱  ساعت ۸ الی ۱۳
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
مهندسی تکنولوژی عمران

دفترچه کنکور کارشناسی ارشد آزاد ۱۳۹۲

دسته : (آزمون کارشناسی ارشد, اخبار) توسط روح الله افشارپور در ۱۰-۱۱-۱۳۹۱

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد آزاد ۱۳۹۲ آغاز شد

هزینه ثبت نام ۴۰ هزار تومان !! است

ضرایب دروس آزمون گرایش های مختلف مهندسی عمران

————

رشته محل های مهندسی عمران کارشناسی ارشد آزاد ۱۳۹۲

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۱-۹۲

دسته : (اخبار, چارت دروس، آموزش) توسط روح الله افشارپور در ۰۶-۱۱-۱۳۹۱

کارشناسی پیوسته مهندس عمران ————-> دوشنبه ۹۱/۱۱/۱۶  – ساعت ۱۴ الی ۱۹

مهندس تکنولوژی عمران —————————-> دوشنبه ۹۱/۱۱/۱۶  – ساعت ۱۴ الی ۱۹

کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان -> دوشنبه ۹۱/۱۱/۱۶  – ساعـت ۸ الـی ۱۳

زمان و مکان تحویل پروژه کاربرد کامپیوتر در عمران

دسته : (ETABS & SAFE کاربرد کامپیوتر در عمران, اخبار) توسط روح الله افشارپور در ۰۴-۱۱-۱۳۹۱

زمان و مکان تحویل پروژه کاربرد کامپیوتر در عمران استاد دزفولی

شنبه ۷ بهمن ساعت ۱۰ الی ۱۶

سازمان منطقه آزاد اروند – دفتر کنترل پروژه عمران