Hacked By Mister Spy » Blog Archive » فایل اکسل رسم دیاگرام برش و خمش تیر

 

 

فایل اکسل رسم دیاگرام برش و خمش تیر

دسته : (استاتیک) توسط روح الله افشارپور در ۱۶-۰۸-۱۳۹۰

این فایل جهت ترسیم دیاگرام برش و خمش تیرهای دو سر ساده که تحت بار گسترده سراسری قرار دارند طراحی شده و هدف از طراحی آن بیشتر آشنا شدن با قوانین اولیه محاسبات تیر در استاتیک است .
جهت استفاده از این فایل می بایست بعد از دانلود و بازکردن فایل از قسمت security warning , option گزینه enable this content را انتخاب کنید.

سپس با دادن مقادیر بارگسترده و طول تیر و انتخاب یک طول جهت مقطع زدن مقادیر عکس العمل تکیه گاهی ، مقدار برش و خمش در مقطع و مقدار خمش ماکزیمم را بدست آورده و با زدن دکمه های برش و خمش نمودارهای نیروی برشی و خمشی تیر مورد نظر را بدست آورد .

دانلود فایل اکسل نمودارهای برش و خمش تیر 

 نظرتان را بنویسید :