پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » Blog Archive » چارت دورس مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

 

 

چارت دورس مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

دسته : (چارت دروس، آموزش) توسط روح الله افشارپور در ۱۴-۰۶-۱۳۹۰

چارت دروس مهندسی عمران در دو صفحه زیر قابل دسترسی است

صفحه اول چارت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

صفحه اول چارت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

 

صفحه دوم چارت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

صفحه دوم چارت مهندسی عمران دانشگاه آزاد آبادان

لازم به ذکر است که دروس معادلات دیفرانسیل و ریاضی دو همنیاز هستند

همچنین بارگذاری و تحلیل ۲ و نیز متره و اصول و مبانی معماری شهرسازی

در رابطه با درس دو واحدی آشنایی با مبانی دفاع مقدس ، این درس جز دروس اختیاری بوده و می توان بجای یکی از دروس اختیاری دیگر مثل طراحی معماری و … اخذ کرد .نظرتان را بنویسید :