پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » Blog Archive » امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد کاوه اختر

 

 

امتحان آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد کاوه اختر

دسته : (آز مقاومت, اخبار) توسط روح الله افشارپور در ۱۸-۰۵-۱۳۹۱

امتحان کتبی آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد کاوه اختر

تاریخ ۹۱/۶/۲ ساعت ۹ صبح کلاس ۵۰۱ برگزار می شودنظرتان را بنویسید :