پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » Blog Archive » عدم برگزاری کلاس بناهای آبی

 

 

عدم برگزاری کلاس بناهای آبی

دسته : (اخبار) توسط روح الله افشارپور در ۳۰-۰۹-۱۳۹۱

کلاس بناهای آبی استاد سعید موسوی امروز ۹/۳۰ تشکیل نمی شودنظرتان را بنویسید :