پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » Blog Archive » انتگرال خور اثر استاد حسین ایزن

 

 

انتگرال خور اثر استاد حسین ایزن

دسته : (اخبار) توسط روح الله افشارپور در ۱۶-۱۰-۱۳۹۱

 اکسیر شفا بخش انتگرال

کتاب الکترونیکی و رایگان روش های انتگرال گیری به زبان طنز


استاد حسین ایزن مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان و دانشگاه پیام نور شعبه بین المللی اروند

کارشناسی مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شیرازنظرتان را بنویسید :