پژوهشکده مهندسی عمران آبادان » Blog Archive » تحویل پروژه و آزمون پروژه سازه های فولادی – ترم تابستان و بهمن

 

 

تحویل پروژه و آزمون پروژه سازه های فولادی – ترم تابستان و بهمن

دسته : (پروژه فولاد) توسط روح الله افشارپور در ۰۳-۰۷-۱۳۹۲

بر اساس آیین نامه تدوین پروژه فولاد، آزمون جامع پروژه سازه های فولادی، دانشگاه آزاد آبادان، ویژه دانشجویان ترم تابستان که  تاریخ اول را برای دفاعیه خود انتخاب نموده اند، و نیز تمامی دانشجویان ترم بهمن که تاکنون دفاع نکرده اند، روز دوشنبه ۲۹مهرماه۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۰۰ در محل دانشکده فنی مهندسی برگزار خواهد شد. سوالات این آزمون به نحوی طرح می شوند که دقیقا همانند یک جلسه دفاعیه، توانایی دانشجو در انجام کلیه قسمت ها و مراحل انجام پروژه سنجش گردد. لذا بی شک دانشجویانی که تمامی مراحل را خود انجام داده، و یا پس از راهنمایی دیگران بر موضوع اشراف داشته باشند در پاسخگویی به سوالات آزمون مشکلی نخواهند داشت. مدت آزمون ۶۰ دقیقه، تعداد سوالات ۳۵ سوال بصورت تستی، تشریحی و تکمیلی می باشد. همچنین دانشجویان موظف به تحویل پروژه خود در تاریخ مذکور می باشند. این آزمون ۱۵ نمره داشته، غیبت در آزمون مذکور، منجر به از دست دادن ۱۵ نمره این بخش خواهد شد.
 
پراکندگی سوالات آزمون به شرح چک لیست زیر است.
ردیف
موضوع
تعداد سوال
توضیحات
۱
بارگذاری
۳
مراحل محاسبات بارگذاری ثقلی، زلزله و باد پروژه (فصول ۲ و ۴)
۲
نرم افزار ETABS
12
کلیه دستورات، مراحل و محاسبات نرم افزار برای محاسبه سازه فولادی (فصول ۶، ۸ و ۱۰)
۳
نرم افزار SAFE
6
کلیه دستورات، مراحل و محاسبات نرم افزار برای محاسبه فونداسیون سازه (فصل ۱۵)
۴
طراحی دستی المان های فولادی
۴
محاسبات دستی المان ها اعم از تیر، ستون، بادبند و … (فصول ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳ و ۱۴)
۵
طراحی دستی المان های بتنی
۲
محاسبات دستی المان های بتنی (طراحی سقف تیرچه /مرکب و مقادیرآرماتور) (فصل ۳)
۶
برنامه نویسی Excell
3
نحوه ی محاسبات و برنامه نویسی المان بوسیله Excell (فصول ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳ و ۱۴)
۷
متره و برآورد پروژه
۲
محاسبات متره و برآورد پروژه (فصل۱۷)
۸
نرم افزار AutoCad
3
نحوه ترسیم نقشه های اجرایی توسط نرم افزار AutoCad (فصل ۱۶)

دانشجویان مجاز به همراه داشتن یک جلد مبحث ۶، مبحث۹ و مبحث ۱۰ مشروط بر عدم حاشیه نویسی کتب و نیز یک عدد ماشین حساب مهندسی در جلسه آزمون می باشند. همراه داشتن کیف، کتاب، جزوه، تلفن همراه و هرگونه وسیله اضافی دیگر تقلب محسوب می شود و موجب محروم شدن دانشجو از جلسه امتحان می گردد.



نظرتان را بنویسید :